Công ty cổ phần Bệnh Viện Quốc Tế Vinh

Địa chỉ: Số 99 đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 023 8396 8888     Email: contactus.vinh@hoanmy.com

Giá Trị Cốt Lõi

  •  Mọi hoạt động và quyết định của  chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi
  •  Lợi ích của bệnh nhân
  •  Sáng tạo và không ngừng hoàn  thiện
  •  Tinh thần trách nhiệm cao nhất
  •  Tinh thần hợp tác
  •  Liêm minh chính trực